TRIDENT-1 studie


De TRIDENT-1 studie loopt nog.

TRIDENT-1 studie:
De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt binnen de TRIDENT-1 studie onderzocht bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. NIPT is een nieuwe test waarbij het bloed van een zwangere vrouw gebruikt wordt om na te gaan of het ongeboren kind mogelijk een van deze aandoeningen heeft. Hierdoor hebben de meeste hoog-risico zwangeren geen invasieve vlokkentest of vruchtwaterpunctie meer nodig en kunnen zij het miskraamrisico vermijden.

Resultaten TRIDENT-1 periode 2014-2017:
De studie richtte zich zowel op implementatie van NIPT als op de beleving van de zwangere vrouw en haar partner. Jaarlijks werden 3000 NIPT testen gedaan bij vrouwen met verhoogd risico na combinatietest of bij medische indicatie. De testeigenschappen zijn vergelijkbaar en soms beter dan in de buitenlandse literatuur. Bij de keuze tussen NIPT, een invasieve test of geen vervolgtest, koos 86% van de zwangeren voor NIPT. Dit heeft geleid tot een (conservatieve schatting van) 62% reductie in het aantal invasieve testen en daarmee samen hangend een reductie in het aantal miskramen.
Uit de studie blijkt een grote tevredenheid over de NIPT. De meeste zwangeren (78%) hebben een goed geïnformeerde keuze gemaakt. De NIPT is een verbetering ten opzichte van de huidige zorg. De informatie zal gebruikt worden voor een zorgvuldige implementatie van NIPT in Nederland.
De studie werd mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Informatie TRIDENT-1 studie
Voor meer informatie over de TRIDENT-1 studie of over deelname, ga naar www.meerovernipt.nl, of vraag uw zorgverlener.