TRIDENT-1 studie


TRIDENT-1 studie eerste resultaten!

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is binnen de TRIDENT-1 studie onderzocht bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom. NIPT is een nieuwe test waarbij het bloed van een zwangere vrouw gebruikt wordt om na te gaan of het ongeboren kind mogelijk een van deze aandoeningen heeft. Hierdoor hebben de meeste hoog-risico zwangeren geen invasieve vlokkentest of vruchtwaterpunctie meer nodig en kunnen zij het miskraamrisico vermijden.

De studie richtte zich zowel op implementatie van NIPT als op de beleving van de zwangere vrouw en haar partner. Jaarlijks werden 3000 NIPT testen gedaan. De testeigenschappen zijn vergelijkbaar en soms beter dan in de buitenlandse literatuur. Bij de keuze tussen NIPT, een invasieve test of geen vervolgtest, koos 86% van de zwangeren voor NIPT.

Uit de studie blijkt een grote tevredenheid over de NIPT. De meeste zwangeren hebben een goed geïnformeerde keuze gemaakt. De NIPT is een verbetering ten opzichte van de huidige zorg. De informatie zal gebruikt worden voor een zorgvuldige implementatie van NIPT in Nederland.

De studie wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Voor meer informatie over de studie of over deelname, ga naar www.meerovernipt.nl, of vraag uw zorgverlener.

Information in English about the TRIDENT-study (and publications) is available on the EMGO-website.