Welkom

Dit is de website van het NIPT Consortium. Deze website biedt informatie over het NIPT consortium en de TRIDENT studies. U vindt hier achtergrond informatie, nieuwsberichten, een overzicht van lopende studies in Nederland en wetenschappelijke publicaties.

For English, click here.NIPT Consortium

De TRIDENT studies worden uitgevoerd door het NIPT Consortium, waarin de acht Nederlandse Universitaire Medische Centra samenwerken met onder andere betrokken beroepsorganisaties, patiëntenkoepel en de Regionale Centra voor Prenatale Screening.

Meer over het NIPT Consortium leest u hier.


TRIDENT studies

De TRIDENT studies (TRIal by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing) onderzoeken de implementatie van de NIPT in de Nederlandse prenatale screening. De studies richten zich op zowel implementatieaspecten als ook op het perspectief van de zwangere vrouw en haar partner. Doel van de TRIDENT studies is nagaan hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen aanbieden.

Meer over de TRIDENT studies leest u hier.


NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom  (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) heeft. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: de TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren) en TRIDENT-2 (voor alle zwangeren). NIPT is alleen mogelijk als bij deelname aan één van beide studies.

Meer over het aanbod van NIPT en de uitvoering in Nederland vindt u hier.

Bent u zwanger? Wilt u meer weten over NIPT zelf en deelname aan de studie? Op www.meeroverNIPT.nl vindt u meer informatie.

Meer informatie over prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom en de verschillende testen kunt u vinden op deze website van het RIVM. De website bevat ook de keuzehulp ‘Bewust kiezen’. Deze kan zwangeren en hun partner helpen om gedachten over de screening op een rij te zetten.