Kerngroep en Dagelijks Bestuur

De Kerngroep van het NIPT Consortium coördineert de uitvoering van de TRIDENT studies. Een deel van de Kerngroepleden vormt het Dagelijks Bestuur.
Hieronder vindt u een overzicht van de Kerngroepleden.

Erik Sistermans

Functie: labspecialist Humane Genetica en hoofd van de afdeling genoomdiagnostiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Rol: projectleider TRIDENT-studies, voorzitter van de Kerngroep en het Dagelijks Bestuur, vertegenwoordiger VUmc NIPT lab met gemandateerde bevoegdheid en vertegenwoordiger VKGL.

Robert-Jan Galjaard

Functie: klinisch geneticus bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC.

Rol: vertegenwoordiger Erasmus MC NIPT lab met gemandateerde bevoegdheid, Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) en lid van het Dagelijks Bestuur.

Lidewij Henneman

Functie: hoogleraar patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Rol: projectleider patiëntenperspectief TRIDENT-studies en lid van het Dagelijks Bestuur.

Merryn Macville

Functie: labspecialist Klinische Genetica, Maastricht UMC+.

Rol: vertegenwoordiger MUMC+ NIPT lab met gemandateerde bevoegdheid en lid van het Dagelijks Bestuur.

Caroline Bax

Functie: gynaecoloog-perinatoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC.

Rol: vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Mireille Bekker

Functie: gynaecoloog-perinatoloog en hoogleraar Verloskunde, Utrecht UMC.

Rol: expert in foetale geneeskunde en zorginnovatie.

Mijntje Pieters

Functie: gynaecoloog-perinatoloog, Maastricht UMC+, bestuurder Stichting Prenatale Screening ZON.

Rol: vertegenwoordiger Regionale Centra Prenatale Screening.

Jeanine van der Ven

Functie: verloskundige en echoscopiste.

Rol: vertegenwoordiger Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV).

Sandra van ’t Padje

Functie: operationeel manager TRIDENT-2 studie.

Rol: secretaris van de Kerngroep en het Dagelijks Bestuur.