TRIDENT studies

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen aangeboden in studieverband: de  TRIDENT studies. TRIDENT staat voor TRIal by Dutch Laboratories for Evaluation of Non-invasive Testing. Bij de studies wordt onderzocht hoe NIPT het beste in Nederland ingevoerd kan worden. Welke keuzes maken zwangeren? Welke informatie hebben zwangeren en hun partners nodig? Hoe verloopt de introductie van NIPT? De TRIDENT studies hebben een vergunning in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek tot 1 april 2023 en bepalen mede de uitvoering en inrichting van prenatale screening in de toekomst.

TRIDENT-1: hoog-risico zwangeren
De NIPT is sinds april 2014 beschikbaar binnen de TRIDENT-1 studie voor zwangeren met een verhoogde kans op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) na eerste trimester combinatietest of bij een medische indicatie, als alternatief voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Uit de TRIDENT-1 studie blijkt dat de overgrote meerderheid van de zwangeren met een verhoogde kans op trisomie na counseling kiest voor de NIPT. Het gebruik van de invasieve tests is sindsdien sterk afgenomen waardoor miskramen zijn voorkomen.
Meer over de TRIDENT-1 studie vindt u hier.

TRIDENT-2: alle zwangeren
Sinds april 2017 is NIPT beschikbaar als eerste screeningstest voor alle zwangeren die dat wensen binnen de TRIDENT-2 studie, als alternatief voor de combinatietest. Uit TRIDENT-2 blijkt dat de meeste zwangeren die kiezen voor prenatale screening de voorkeur geven aan de NIPT in plaats van de combinatietest.
Meer over de TRIDENT-2 studie vindt u hier.

Meer informatie

  • Hier vindt u meer informatie over het NIPT aanbod en uitvoering in Nederland.
  • Hier vindt u een overzicht van de TRIDENT- en gerelateerde studies.
  • Hier vindt u een lijst van de publicaties van de TRIDENT-studies.

De TRIDENT studies worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en ZonMw.