TRIDENT eindsymposium: De (toe)komst van NIPT in Nederland

Op 26 januari 2023 organiseerde het NIPT Consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor Prenatale Screening het eindsymposium voor de TRIDENT studies. Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie, zoals een verslag, foto’s, presentaties etc.).

Tijdens het symposium kreeg het NIPT Consortium de ZonMw Parel uitgereikt voor de goede samenwerking bij de TRIDENT-2 studie, die deze unieke implementatiestudie mogelijk maakte. Hier leest u meer.

Verder keken we met elkaar naar verleden, heden en toekomst van NIPT in Nederland. Dit is belicht vanuit verschillende aspecten van de studie dus vanuit de technische kant, counseling, implementatie en vanuit het perspectief van de zwangeren. Daarnaast reflecteerden we op TRIDENT studies als geheel en is er een paneldiscussie.

Het symposium is bezocht door verloskundigen, gynaecologen, klinisch genetici, laboratoriumspecialisten, counselors, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in NIPT en TRIDENT.

Sprekers waren onder andere dr. Lieve Page-Christiaens, dr. Diane Van Opstal en dr. Janneke Gitsels-van der Wal. Het programma vindt u hier.