TRIDENT-2 studie


Sinds 1 april 2017 kunnen ook de zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met down-, edwards-, of patausyndroom kiezen voor NIPT. Dat betekent dat bijna alle zwangere vrouwen die dat wensen de NIPT kunnen laten doen. De NIPT wordt dan binnen de TRIDENT-2 studie aangeboden als eerste test, zonder voorafgaande combinatietest. Zwangeren kunnen nog wel blijven kiezen voor de combinatietest.

Doel van het onderzoek:
Doel van de TRIDENT-2 studie is nagaan hoe we in Nederland de NIPT zo goed mogelijk kunnen aanbieden Alle stappen, van de counseling aan zwangere vrouwen en de test die gedaan wordt in het laboratorium tot aan de zwangerschapsuitkomsten, zullen worden bekeken. Na afloop kan advies worden gegeven over de verdere invoering van NIPT in Nederland.
De onderzoekers zijn ook geïnteresseerd in de keuzes die zwangeren (en hun partners) maken en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Aan een deel van de zwangeren worden daarom vragenlijsten voorgelegd en worden interviews afgenomen.

Studieduur:
Het NIPT Consortium gaat de TRIDENT-2 studie gedurende tenminste 3 jaar uitvoeren.

De studie wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw (programma Zwangerschap en Geboorte).

Meer over de studie op www.meerovernipt.nl