Onderzoek NIPT bij twee- en meerlingen


Vanaf 1 juni 2020 wordt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) ook aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een dichoriale tweeling, meerling (drie of meer foetussen) en aan vrouwen met een vanishing twin. Met deze uitbreiding van de WBO-vergunning is er subsidie beschikbaar gemaakt voor aanvullend onderzoek binnen de TRIDENT-2 studie naar de invoering van de NIPT in de prenatale screening op de trisomieën 21, 13 en 18 (Down-, Patau en Edwardssyndroom) bij eenlingen en monochoriale tweelingen.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de deelname aan en testkwaliteit van de NIPT bij dichoriale twee- en meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Het gaat hierbij om het registreren van de uitslag van de NIPT en de definitieve aan- of afwezigheid van een trisomie bij deze foetussen. Hiervoor worden follow-up gegevens verzameld. Daarnaast zullen ook de oorzaken voor testfalen binnen deze populatie onderzocht worden waarvoor o.a. kenmerken van de zwangere vrouw en de zwangerschap geregistreerd worden.

Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw.

Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt een e-mail sturen naar niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl.