Onderzoek niet-deelname NIPT


Binnen de TRIDENT-2 studie wordt een vragenlijststudie uitgevoerd onder zwangere vrouwen die niet deelnemen aan de NIPT. 

Waarom deze studie?
Sinds de invoering van de NIPT, wordt deze test uitgebreid geëvalueerd. Echter, is er nog onvoldoende duidelijk waarom zwangere vrouwen afzien van deelname aan de NIPT, in het bijzonder zwangeren die wonen in zogenaamde achterstandswijken of -gebieden. Uit studies blijkt namelijk dat vrouwen in deze gebieden minder vaak voor de NIPT kiezen.
Voor deze vragenlijststudie worden van november 2020 – februari 2021 ongeveer 400 zwangere vrouwen bevraagd die niet hebben deelgenomen aan de NIPT. Daarvoor wordt (online) mondeling een gestructureerde vragenlijst afgenomen. De resultaten van deze studie worden gebruikt om adviezen op te stellen, o.a. aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten aanzien van de informatie en organisatie van de NIPT, zoals de toegankelijkheid van de NIPT.

Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw.

Indien u als verloskundige praktijk deel wilt nemen aan dit onderzoek kunt een e-mail te sturen naar trident-studie@vumc.nl.