NEXT studie


De NEXT studie is inmiddels afgerond.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was om de nieuwe test waarbij in het bloed van de moeder erfelijk materiaal (DNA) van het ongeboren kind wordt onderzocht te vergelijken met de combinatietest.

Opzet van het onderzoek
De NEXT studie was een internationale studie waarbij 25.000 vrouwen gevraagd zijn  om deel te nemen. In Nederland is de studie uitgevoerd in de Leidse en Haagse regio.

Achtergrond
Tijdens de zwangerschap is er bij alle zwangere vrouwen DNA van het ongeboren kind in het bloed van de moeder te vinden. Als de moeder gezond is, maar het kind heeft een ziekte of afwijking die in het DNA zit, dan kan een nieuwe test dit afwijkende DNA aantonen in het bloed van de moeder. Met deze kennis is een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder kan worden onderzocht of het kind het syndroom van Down of andere trisomie heeft. De betrouwbaarheid van deze test lijkt zeer groot te zijn. De nieuwe test kan daarmee leiden tot veel minder vlokkentests en vruchtwaterpuncties, en tot het minder vaak missen van de diagnose syndroom van Down of andere trisomiën. Tot nu toe is er alleen onderzoek verricht bij patiënten met een verhoogd risico. Deze test vergelijkt NIPT met kansbepalende combinatietest.

De test werd uitgevoerd door Ariosa Diagnostics in de Verenigde Staten

Lees de uitkomsten van de studie in the New England Journal of Medicine.