Mening verloskundigen


Verloskundigen zijn de belangrijkste counselors van prenatale screening. Tot op heden is er vrij weinig bekend over de visie van de verloskundige op het huidige prenatale screeningsprogramma. De studie naar de mening van verloskundigen over de huidige prenatale screening en NIPT is een landelijke studie (in samenwerking met de KNOV) waarbij alle in Nederland werkende verloskundigen gevraagd zijn een digitale vragenlijst in te vullen.

Gepubliceerde data:
Martin et al. Introduction of non-invasive prenatal testing as a first-tier aneuploidy screening test: A survey among Dutch midwives about their role as counsellors. Midwifery 2018;56:1-8.

Verweij et al, Prenatale screening en de noninvasieve prenatale test: hoe denken eerstelijns verloskundigen erover? Tijdschrift voor Verloskundige 2015

Henneman et al. NIPT mening verloskundigen Tijdschrift voor Verloskundigen 2015