TRIDENT-studies verlengt tot 1 april 2023


De TRIDENT-studies, die de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 13 en 18 onderzoekt, wordt verlengd. De staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de vergunning voor TRIDENT-2 verlengd met 3 jaar tot 1 april 2023. Zie hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

De minister en staatssecretaris van VWS hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om een uitvoeringstoets voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Dat staat in de brief aan de kamer d.d. 23 november 2018 als reactie op het advies “Prenatale Screening” van de Gezondheidsraad van eind 2016. Deze brief vindt u hier.

In de uitvoeringstoets over de NIPT wordt gekeken hoe de NIPT onderdeel kan worden van het prenatale screeningsprogramma van het RIVM. Ondertussen blijft de NIPT beschikbaar via de lopende onderzoeken TRIDENT-1 en TRIDENT-2 (zie meeroverNIPT.nl).

 

 

.