TRIDENT-2 in top 10 belangrijkste publicaties vakgebied genetica in 2019-2020


De wetenschappelijke publicatie over het eerste jaar van de TRIDENT-2 studie (Van der Meij et al.) staat in de Top 10 van publicaties die wereldwijd de meeste impact hebben gehad op de toepassing van genetica in de klinische zorg in 2019-2020.

De selectie is gemaakt door de Genomic Medicine werkgroep van het National Human Genome Research Institute (NHGRI), die bestaat uit vooraanstaande genetici. Deze werkgroep heeft bij de selectie van de top 10 gekeken naar de impact op de gezondheidszorg, zowel voor individuen als voor nationaal beleid. De verkregen kennis moet dus breed inzetbaar zijn.

Dit is een belangrijke erkenning voor de evenwichtige en maatschappelijk verantwoorde manier waarop de NIPT (niet-invasieve prenatale test) is geïntroduceerd in Nederland. Een groot compliment voor het NIPT consortium en alle partners die hieraan hebben meegewerkt.

De publicatie waaraan wordt gerefereerd luidt: TRIDENT-2: National Implementation of Genome-Wide Non-Invasive Prenatal Testing as a First-Tier Screening Test in the Netherlands. Van der Meij, K.R.M., et al. (2019).  Am. J. Hum. Genet. 105, 1091–1101. Meer informatie over deze publicatie vindt u hier.

 

De TRIDENT studie wordt mede mogelijke gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw.

Meer over de TRIDENT-2 studie leest u hier en op www.meeroverNIPT.nl.