Symposium NIPT 2016


Op 1 april 2014 is in Nederland de TRIDENT-studie gestart waardoor de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar kwam voor zwangeren bij wie de combinatietest in het eerste trimester een verhoogde kans op trisomie aangaf of bij medische indicatie, als alternatief voor vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Tijdens het symposium op dinsdag 22 maart 2016 zullen de uitkomsten van de studie (test-resultaten en ervaringen van zwangeren) gepresenteerd worden. Verder zal ingegaan worden op de toekomstige uitdagingen voor de implementatie van NIPT (o.a. reikwijdte, counseling, technische aspecten, ethische dilemma’s) en de mogelijke consequenties voor de huidige praktijk.

Accreditatie (NVOG/KNOV/VKGN/VKGL/BEN) wordt aangevraagd.

Locatie: AMC Collegezaal 1, Meibergdreef 9, Amsterdam

Het programma:

9:15 – 9:50 uur
Ontvangst & koffie

9:50 – 10:00 uur
Welkom
Lidewij Henneman, onderzoeker VUmc

10:00 – 10:30 uur
TRIDENT studie: klinische uitkomsten
Dick Oepkes, hoogleraar verloskunde en foetale therapie LUMC

10:30 – 11:00 uur
TRIDENT studie: het perspectief van zwangere vrouwen
Rachèl van Schendel, onderzoeker community genetics VUmc

11:00 – 11:45 uur
Foetale en maternale nevenbevindingen, inclusief bijzondere casuïstiek uit de TRIDENT studie
Diane Van Opstal, laboratoriumspecialist klinische genetica Erasmus MC

11:45 – 12:15 uur
Het perspectief van ouders van een kind met Down syndroom
Elsbeth van Vliet-Lachotzki, beleidsmedewerker VSOP

12:15 – 13:15 uur
Lunch

Vervolg programma o.l.v. Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus Erasmus MC

13.15 – 13.40 uur
Rotterdamse Horizon studie: NIPT vs. Prenatale array
Sanne van der Steen, onderzoeker klinische genetica Erasmus MC

13:40 – 14:05 uur
Het effect van een decision aid op geïnformeerde besluitvorming over prenatale screening
Lean Beulen, arts-onderzoeker verloskunde en gynaecologie Radboud UMC

14:05 – 14:30 uur
Invasieve prenatale diagnostiek en de kans op een miskraam: tijd voor een re-evaluatie
Merel Bakker, AIOS gynaecologie UMCG

14:30 – 15:00 uur
Koffie & thee

15:00 – 15:30 uur
NIPT beyond Down syndroom
Lieve Page-Christiaens, gynaecoloog, Illumina

15:30 – 16:30 uur
NIPT: uitdagingen voor de toekomst:
Paneldiscussie o.l.v. Attie Go, gynaecoloog, ErasmusMc

– Michel Weijerman, kinderarts Alrijne ziekenhuis
– Jeannette van Capelleveen, KNOV
– Klaske Lichtenbelt, klinisch geneticus UMC Utrecht
– Lieve Page-Christiaens, gynaecoloog Illumina
– Regina Lamberts, directeur Stichting Downsyndroom
– Erik Sistermans, laboratoriumspecialist klinische genetica VUmc

16:30 uur
Afsluiting & Borrel