Standpunt over NIPT van de NVOG


31 mei 2013 zijn de leden van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG in de Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan met het volgende standpunt. NVOG Standpunt NIPT