Reactie van de Gezondheidsraad


“In Nederland wordt het van groot belang geacht om nieuwe ontwikkelingen in bevolkingsonderzoek, zoals NIPT, goed te borgen. Dat houdt enerzijds in dat een bestaand landelijk bevolkingsonderzoek pas wordt aangepast als er voldoende zekerheid is of de nieuwe methode werkt voor alle zwangere vrouwen en onder alle omstandigheden en ook of het uitvoerbaar is in Nederland. Anderzijds vinden we in Nederland ook de ethische en maatschappelijke gevolgen essentieel en ook deze spelen bij NIPT een belangrijke rol.

De Gezondheidsraad erkent het potentieel grote belang van NIPT voor screening op trisomieën. Mede daarom is de raad dit jaar gestart met een rapport over de ethische en maatschappelijke gevolgen wanneer NIPT zou worden geïntroduceerd in het bevolkingsonderzoek. Daar komt nu de adviesaanvraag van de minister van VWS bij. Dit advies gaat over een vergunning voor een wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en uitvoerbaarheid van NIPT. Naar verwachting zal de raad beide adviezen voor het eind van 2013 publiceren.”

Aanvullende informatie

Begrijpt Nieuwsuur het goed dat de adviesaanvraag over de vergunning enkel gaat over wetenschappelijk onderzoek? Met andere woorden, niet over het invoeren van deze test als onderdeel van het screeningsprogramma?

Dat is juist, zo is de aanvraag ingediend.

Zou voor het invoeren van deze test als onderdeel van het screeningsprogramma een nieuwe vergunning nodig zijn?

Dat is juist, dat schrijft de wet zo voor.

Of voor het uitvoeren van de test in de 8 regionale labs, zou daar een nieuwe vergunning voor nodig zijn?

Dat is juist. Meestal maken verschillende aanvragers gezamenlijk afspraken over één aanpak waaraan zij zich allemaal conformeren. Dat is wel zo efficiënt, want dan kunnen zij samen één vergunningaanvraag doen. Overigens is het bevolkingsonderzoek niet beperkt tot de test en de laboratoria. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de aanpassingen in de consultatie en de nazorg. Het volledige screeningsprogramma zal moeten worden aangepast als NIPT wordt ingevoerd.

Mocht de vergunning voor het onderzoek er komen, doen alle vrouwen straks automatisch in dat onderzoek mee?

De onderzoek aanvraag is vooralsnog beperkt tot 1000 zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Verhoogd risico wil in dit geval zeggen dat de leeftijd van de vrouw 36 is of ouder, er een positieve combinatietest is of dat er bij een echo aanleiding is gezien voor een verhoogd risico.

Krijgen de vrouwen de uitslag?

Alle deelnemende vrouwen krijgen in de opzet van het onderzoek inderdaad de uitslag te horen.