Oproep: medewerking praktijken onderzoek niet-deelname NIPT


Binnen de TRIDENT-2 studie wordt een nieuw vragenlijstonderzoek onder zwangeren uitgevoerd. Graag nodigen wij verloskundigenpraktijken uit om mee te werken aan de werving van zwangere vrouwen die niet hebben deelgenomen aan de NIPT. 

Waarom dit onderzoek?
Sinds de invoering van de NIPT, wordt deze test uitgebreid geëvalueerd. Echter, is er nog onvoldoende duidelijk waarom zwangere vrouwen afzien van deelname aan de NIPT, in het bijzonder zwangeren die wonen in zogenaamde achterstandswijken of -gebieden. Uit studies blijkt namelijk dat vrouwen in deze gebieden minder vaak voor de NIPT kiezen. Voor dit onderzoek willen wij bij 400 zwangere vrouwen die niet hebben deelgenomen aan de NIPT, (online) mondeling een gestructureerde vragenlijst afnemen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om adviezen op te stellen, o.a. aan het ministerie van VWS, ten aanzien van de informatie en organisatie van de NIPT, zoals de toegankelijkheid van de NIPT. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw.

Wat vragen wij van u als verloskundige?
Om de belasting voor uw praktijk zo laag mogelijk te houden, streven we ernaar om 15 interviews in een tijdsduur van 6 weken af te nemen. De interviews worden afgenomen door student-assistenten die een interviewtraining hebben gehad. Gezien de huidige omstandigheden rondom het COVID-19 virus worden de interviews hoogstwaarschijnlijk (deels) online (bijv. via Skype) en/of telefonisch afgenomen. Bij deelname van uw praktijk vragen wij u om uw cliënten te informeren over dit onderzoek o.a. met een informatiefolder en te vragen of onze onderzoeker contact mag opnemen voor het geven van meer informatie. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt u een cadeau-bon ter waarde van 25 euro.

Wat vragen wij van uw cliënten?
Het onderzoeksteam zal contact opnemen met cliënten die geïnteresseerd zijn in deelname. Het interview omvat vragen omtrent de NIPT en zal ongeveer 30 minuten duren. Als dank voor hun deelname aan het interview ontvangen uw cliënten een cadeau-bon ter waarde van 10 euro.

Deelnemen?
Indien u als praktijk wilt deelnemen aan dit onderzoek, vragen wij u vriendelijk om dit te laten weten door een e-mail te sturen naar trident-studie@vumc.nl. Wij sturen dan meer informatie en zullen uw eventuele vragen beantwoorden.