NIPT vanaf 1 april 2017 voor alle zwangeren


Vanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT. De test wordt aangeboden in het kader van wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie). Minister Schippers van VWS volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad om de acht universitair medische centra een WBO-vergunning te geven voor deze studie.

Zwangere vrouwen  en hun partners worden straks in het eerste trimester bij hun verloskundig zorgverlener gecounseld over NIPT. Zij hebben dan de keuze NIPT of de combinatietest (huidige test).

De Niet Invasieve Prenatale Test  (NIPT) screent op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor NIPT kiezen, maar alleen als uit de combinatietest  een verhoogde kans blijkt op een kind met één van deze syndromen.

Minister Schippers benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw:  “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet”.

De NIPT wordt straks gedeeltelijk vergoed; van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Meer informatie in de Kamerbrief over de Niet Invasieve Prenatale Test