NIPT-test nu ook in Nederland toegestaan


NIPT-test zwangere vrouwen nu ook in Nederland toegestaan

De Nederlandse Universitaire Medische Centra zijn verheugd dat zij per 1 april 2014 mogen starten met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Voorlopig is de test alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom). Dankzij de NIPT-test hoeven de meeste zwangere vrouwen geen vlokkentest of vruchtwaterpunctie te ondergaan. Deze twee testen brengen een klein risico op een miskraam met zich mee. Het NIPT-consortium, waarin de UMC’s en beroepsorganisaties samenwerken, gaat de nieuwe test aanbieden in het kader van de TRIDENT studie. Vandaag heeft de Gezondheidsraad een positief advies uitgebracht aan de minister van VWS over de invoering van de zogenaamde NIPT-test in Nederland. De minister heeft als reactie hierop een vergunning verleend aan het NIPT-consortium om deze test per 1 april 2014 aan te bieden. De vergunning geldt voor een proefperiode. In deze periode komen alleen zwangere vrouwen voor de NIPT-test in aanmerking die een verhoogde kans hebben op een kind met downsyndroom of trisomie 13 en 18. Dit moet worden vastgesteld op basis van de combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting). Ook vrouwen die 36 jaar of ouder zijn, moeten eerst de combinatietest laten afnemen. Vrouwen met een verhoogd risico vanwege een andere medische reden, bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom, kunnen wel rechtstreeks in aanmerking komen voor vlokkentest of vruchtwaterpunctie of NIPT. Het NIPT-consortium, waarin de Nederlandse UMC’s o.a. samenwerken met de beroepsorganisaties NVOG, VKGN en VKGL, gaan de TRIDENT-studie (Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing) uitvoeren. De studie moet duidelijk maken hoe in Nederland het aanbod van NIPT georganiseerd en uitgevoerd moet worden. Meer informatie over de test is te vinden op de website www.meeroverNIPT.nl

Projectleider TRIDENT-studie Erik Sistermans (VUmc):”De minister heeft met dit besluit een belangrijke stap gezet in de prenatale screening van zwangere vrouwen met een verhoogd risico. Zij kunnen straks kiezen voor een veilige test, die bij een gunstige uitslag een vlokkentest of vruchtwaterpunctie overbodig maakt. Ook hoeven ze niet meer de grens over voor deze test.”