NIPT-test vanaf 2017 voor iedereen


Minister Schippers streeft ernaar de NIPT-test per 1 januari 2017 beschikbaar te maken voor alle zwangere vrouwen. De test komt dan misschien ook in het basispakket van de ziektekostenverzekering, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Of de test dan voor een deel of volledig wordt vergoed is ook nog niet bekend.

Schippers: “Als de Gezondheidsraad geen grote bezwaren heeft, dan ben ik voornemens de vergunning voor NIPT als eerste test te verlenen. Ik verwacht dit voor de zomer te kunnen doen.”

Formeel wacht Schippers nog op een advies van de Gezondheidsraad over de gehele prenatale zorg dat in december wordt verwacht. Zij wil hier niet op wachten omdat zij de kosten dan niet meer in de begroting voor 2017 kan opnemen. Die kunnen oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s.

Downsyndroom

De NIPT is een test waarbij DNA van de foetus uit het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk bepaalde afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het Downsyndroom.

De test kan worden gedaan in een vroeg stadium van de zwangerschap zodat de vrouw in het geval van afwijkingen kan kiezen voor abortus.

De NIPT-test is er nu al voor vrouwen met een verhoogd risico op kinderen met een afwijking. Vorige maand bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de test beschikbaar wil maken voor alle zwangeren.

Recht op weten

De NIPT-test is niet onomstreden. Twee weken geleden werd door tegenstanders een zwartboek aangeboden aan enkele Kamerleden. De initiatiefnemers vrezen dat ouders zich door de test onder druk gezet voelen om een kind met het Downsyndroom weg te laten halen.

Schippers wijst erop dat nieuwe DNA-technieken en de keuzes die daaruit ontstaan onvermijdelijk zijn. Zij vindt dat goede voorlichting over prenatale testen vrouwen in staat kunnen stellen zelf een keuze te maken.

“Bescherming van de zwangere is hierbij belangrijk. Zij heeft naast het recht op weten ook het recht op niet weten”, zegt Schippers. Veel vrouwen wijken nu voor de NIPT-test nog uit naar België, die daar wel voor alle zwangeren is toegestaan. Zij betalen de kosten van enkele honderden euro’s dan zelf.