Artsen vragen vergunning bloedtest


Volkskrant & Trouw – 23 juli 2013

Volkskrant: 

Een groep zorgverleners heeft een vergunning aangevraagd om via een bloedtest te mogen onderzoeken of een embryo genetische afwijkingen heeft, zoals het syndroom van Down. De test is eenvoudiger, goedkoper en nauwkeuriger dan de nu beschikbare methodes. De aanvraag voor de NIPT, zoals de test heet, wordt beoordeeld door de Gezondheidsraad.

In maart floot de minister een aantal gynaecologen van het LUMC en het VUMc terug toen ze een proef wilden beginnen met de bloedtest NIPT (niet-invasieve prenatale test). Officieel is zo’n test een bevolkingsonderzoek en daarvoor is in Nederland toestemming nodig van de Gezondheidsraad.

Enquête
Een ruime meerderheid van de zwangere vrouwen in Nederland wil de NIPT zo snel mogelijk ingevoerd zien. Dit blijkt uit een enquête onder tweeduizend zwangeren van het NCRV-programma Altijd Wat, dat vanavond wordt uitgezonden, en het tijdschrift WIJ Jonge Ouders. Eenderde van de ondervraagden zou de test willen laten uitvoeren. De meeste ondervraagde vrouwen zeggen abortus te plegen als hun ongeboren kind downsyndroom heeft.

De NIPT is een bloedonderzoek dat vanaf acht weken zwangerschap mogelijk is. ‘Het is de meest revolutionaire vernieuwing in de gynaecologie sinds de invoering van de echoscopie’, zegt Lieve Christiaens, gynaecoloog bij het UMC in Utrecht en woordvoerder van de artsen die de test zo snel mogelijk willen invoeren en laten vergoeden uit het basispakket van zorgverzekeraars.

Nu kan een zwangere vrouw in Nederland de kans op genetische afwijkingen laten onderzoeken door de combinatietest die bestaat uit een bloedonderzoek en een nekplooimeting via een scan. Deze test levert slechts een kansberekening. Meer zekerheid krijgt de vrouw alleen bij een een vlokkentest of vruchtwaterpunctie waarbij de arts met een naald door de buikwand moet om vruchtwater of cellen van de placenta te onderzoeken. Deze test draagt een kleine kans op een miskraam in zich, waardoor vrouwen het risico niet altijd durven nemen. Ook worden de testen alleen vergoed bij vrouwen vanaf 36 jaar.

Te langzaam
In maart diende de groep zorgverleners een aanvraag in bij de Gezondheidsraad. Die zal na de zomer advies uitbrengen. ‘Het gaat veel te langzaam’, zegt Christiaens. ‘De aanvraag kwam pas eind mei op het bureau bij de commissie die hem moest beoordelen. Zoals het er nu uitziet kan de test pas begin 2015 worden ingevoerd.’ Volgens Christiaens komen de laboratoria die nu met de NIPT experimenteren hierdoor in financiële problemen, omdat ze gerekend hadden op geld via de zorgverzekeraars.

Vrouwen kunnen voor de NIPT wel al bij private medische instellingen in Duitsland of België terecht, voor ongeveer 600 euro.

Trouw:

Een groep zorgverleners heeft een vergunning aangevraagd om via een bloedtest te mogen onderzoeken of een embryo genetische afwijkingen heeft, zoals het syndroom van Down. Dat meldt de Volkskrant.

De test is eenvoudiger, goedkoper en nauwkeuriger dan de nu beschikbare methodes. De Gezondheidsraad beoordeelt de aanvraag voor de NIPT, zoals de test heet. Officieel is zo’n test een bevolkingsonderzoek en daarvoor is Nederlandse toestemming nodig van de Gezondheidsraad.

In maart floot de minister een aantal gynaecologen van het LUMC en VUMc terug toen ze de proef zonder toestemming wilden gebruiken.

Een ruime meerderheid van de zwangere vrouwen in Nederland is vóór de invoering van de NIPT (niet-invasieve prenatale test), blijkt uit een enquête onder 2000 zwangere vrouwen.