Achtergrondinformatie NIPT-test


Nieuwsuur – 17 december 2013

Cijfers uit België

In augustus werd duidelijk dat er vier ziekenhuizen in Nederland toch de NIPT-test aanbieden, zonder vergunning. Inmiddels zijn dat er tien, zoals ook gisteren bleek. De arts Patrick Willems die de Antwerpse kliniek Gendia runt, geeft Nieuwsuur vandaag de volgende cijfers:

– vrouwen die in Nederland door Nederlandse artsen/verloskundigen werd geprikt voor NIPT > 700
– ziekenhuizen/verloskundige praktijken die zelf prikken > 10
– aantal Nederlandse stalen dat GENDIA deed > 2.000
– aantal Nederlandse Down-foetussen gedetecteerd: 35 (tot nu toe geen enkele vals-positieve)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigt dat zij ‘recent één ziekenhuis heeft bevraagd ten aanzien van de mogelijke activiteiten op het gebied van de NIPT-test. Daar is nog geen duidelijkheid over.’

Vergoedingen

De woordvoerder van het College voor Zorgverzekeringen, dat advies aan de minister uitbrengt over het wel of niet vergoeden van de NIPT-test per april volgend jaar, laat Nieuwsuur het volgende weten:

Het CVZ toetst het voorstel van de Gezondheidsraad nu aan de huidige regelgeving in het ‘Besluit zorgverzekering’. Daarmee willen we de minister duidelijkheid verschaffen over de vraag of, hoe en onder welke voorwaarden de NIPT als onderdeel van het prenatale screeningsprogramma nu behoort tot het basispakket (van de Zorgverzekeringswet). Het CVZ komt (naar ik het nu begrijp) nog vóór de kerst met die zogenaamde ‘uitvoeringstoets’ aan de minister van VWS.

Kijk op uitzending gemist het programma Nieuwsuur van 17 december 2013 met een item over NIPT.