NIPT aanbod in Nederland

De NIPT wordt uitgevoerd in drie laboratoria van Nederlandse universitaire ziekenhuizen (Amsterdam UMC locatie VUmc, Erasmus MC Rotterdam en Maastricht UMC+). Als de NIPT aangeeft dat het ongeboren kind geen trisomie heeft, is dit dusdanig betrouwbaar dat een invasieve test niet meer nodig is. Als de NIPT aangeeft dat er sprake kan zijn van een trisomie wordt om zekerheid te krijgen een invasieve test (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) aangeboden.

Meer informatie over NIPT zelf en deelname aan de studie vindt u op www.meeroverNIPT.nl.

Uitgangspunt bij het aanbod NIPT
In Nederland hebben zwangere vrouwen en hun partners de keuze of ze wel of geen prenatale screening willen. Zij worden goed geïnformeerd over de mogelijke keuzes. De counselors prenatale screening in Nederland spelen een belangrijke rol in deze studie en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de zwangere bij het maken van een geïnformeerde keuze. De voorlichting door de counselors aan zwangeren is uniform.

Uitgangspunt bij een aanbod van NIPT is het bieden van handelingsopties aan zwangeren die (met hun partner) kiezen voor onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom  bij hun ongeboren kind (zie ook standpunt KNMG (2015)Minister van VWS (2016)).

Bij een afwijkende NIPT uitslag is afbreken van de zwangerschap één van de mogelijke keuzes. Er zijn ook aanstaande ouders die de NIPT kiezen om zich te kunnen voorbereiden op de komst van een kind met downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom. In dat geval kan tijdige informatie over de aard van de aandoeningen ook van belang zijn voor aangepaste zorg rondom de geboorte. Denk aan cardiologische expertise bij de bevalling van een kind met downsyndroom en een aangeboren hartafwijking, of aan het afzien van voor moeder en kind nodeloos belastende of riskante interventies (zie ook KNMG, juni 2015).