Aankondiging: TRIDENT eindsymposium 26 januari 2023


De (toe)komst van NIPT in Nederland

Op 26 januari 2023 organiseert het NIPT Consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor Prenatale Screening het eindsymposium voor de TRIDENT studies ‘De (toe)komst van NIPT in Nederland’. Het symposium wordt gehouden op donderdagmiddag 26 januari van 12 tot 17 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.

Tijdens dit symposium kijken we naar verleden, heden en toekomst van NIPT in Nederland. Dit willen we belichten vanuit verschillende aspecten van de studie dus vanuit de technische kant, counseling, implementatie en vanuit het perspectief van de zwangeren. Daarnaast reflecteren we op TRIDENT studies als geheel en is er een paneldiscussie. Sprekers zijn dr. Lieve Page-Christiaens, dr. Diane Van Opstal en dr. Janneke Gitsels-van der Wal.

Het symposium is voor verloskundigen, gynaecologen, klinisch genetici, laboratoriumspecialisten, counselors, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in NIPT en TRIDENT. Accreditatie wordt aangevraagd bij NVOG, KNOV, BEN, VKGL, VKGN.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u op NIPTconsortium.nl/eindsymposium.

Wij hopen u te verwelkomen op 26 januari 2023!