FAQ

Is de niet-invasieve prenatale test (NIPT) beschikbaar in Nederland?

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards– of patausyndroom heeft.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:
TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren)
TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

U kunt dus alleen NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies. Op de website www.meerovernipt.nl vindt u informatie over wat deelname aan de TRIDENT studies betekent.

Meer informatie over screening met de NIPT?

De algemene informatie over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, waaronder uitgebreide informatie over de NIPT, vindt u op de website screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom