Binnen de TRIDENT-2 studie wordt een vragenlijststudie uitgevoerd onder zwangere vrouwen die niet deelnemen aan de NIPT.  Waarom deze studie? Sinds de invoering van de NIPT, wordt deze test uitgebreid geëvalueerd. Echter, is er nog onvoldoende duidelijk waarom zwangere vrouwen … Continue reading